MANTIKSAL BİR SORUN OLARAK KÖTÜLÜK


Aktürk E.

EKEV, vol.62, no.62, pp.35-50, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 62 Issue: 62
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: EKEV
  • Page Numbers: pp.35-50
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Teistik düşünceye göre Tanrı her-şeyi-bilen her-şeye-gücü-yeten ve iyilik sahibi olan aşkın bir varlıktır. Fakat ateistik düşünceye göre her-şeyi-bilen, her-şeye-gücü-yeten ve iyilik sahibi olan bir Tanrı’nın varlığı ile kötülüğün varlığı arasında bir tutarsızlık (çe- lişki) vardır. Çünkü söz konusu sıfatlara sahip bir Tanrı kötülüğün meydana gelmesine müsaade etmemelidir. Böylece, ‘(i)Tanrı mutlak kudret sahibidir ve mutlak anlamda iyi- dir’ ile ‘(ii) kötülük vardır’ önermeleri arasında mantıksal bir tutarsızlık olduğu için bu önermelerin bir arada doğru olması düşünülemez. Peki, bu iki önerme arasında mantık- sal bir tutarsızlık var mıdır? Denilebilir ki mantıksal bir tutarsızlıktan söz edilebilmek için önermeler arasında zorunlu bir çelişkinin olması gerekir. Nitekim mutlak anlamda iyi olan bir Tanrı’nın bazı kötülüklere izin vermesini mümkün kılan ahlaki gerekçeler olabilir. Eğer bir takım ahlaki gerekçelerden hareketle kötülüğe izin verilecekse o zaman ‘kötülük’ ile ‘mutlak kudret’ arasında bir tutarsızlık olamaz. Böylece ‘kötülüğün varlığı Tanrı’nın varlığını mantıksal olarak imkânsız kılabilecek kanıtsal bir değere sahip değil- dir’ düşüncesi bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır.