“Akıl-Vahiy-Bilgi-İlişkisi: Maturidi Üzerine Bir İnceleme”,


Aktürk E.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, no.20, pp.206-223, 2011 (Peer-Reviewed Journal)