Kanatlılardan izole edilen Stafilokok suşlarının identifikasyonunda Protein-A, Clumping faktör ve Koagulaz testlerinin latex aglutinasyon testi ile karşılaştırılması


BOYNUKARA B., Gürtürk K. , GULHAN T., Ekin İ. H. , Öğün E.

IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ankara, Turkey, 26 - 28 September 2000, pp.182-183

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.182-183