Örgütsel Bağlılık Konusunda Yazılmış Yüksek Lisans Tezlerinin Bibliyometrik Analizi


Sidal Ö., Gümüş A.

IWACT’19 Van YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Özel Sayısı, no.Ek- 1 Özel Sayı , pp.219-239, 2019 (Peer-Reviewed Journal)