İlahiyat Öğrencilerinin Arapça Öğreniminde Karşılaştıkları Zorluklar, Yaptıkları Dilsel Hataların Nedenleri ve Çözüm Yolları


Dede M.

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Turkey, 19 - 21 March 2019, no.36306, pp.224-230

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.224-230

Abstract

İLAHİYAT ÖĞRENCİLERİNİN ARAPÇA ÖĞRENİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR, YAPTIKLARI DİLSEL HATALARIN NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

-VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFI ÖRNEĞİ-

Her gün gelişen teknolojiyle birlikte kitle iletişim araçları yaygınlaşmakta, kültürel ve ticari ilişkiler gelişmekte, dış turizm daha önemli hale gelmekte ve uluslararası ilişkiler giderek yoğunluk kazanmaktadır. Küresel dünyada bu ve buna benzer gelişmeler sonucunda ikinci hatta üçüncü bir dil öğrenme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz açısından düşünüldüğünde ise iletişim ve ulaşım teknolojisinin gelişmesinin yanı sıra Arap ülkeleri ile aramızdaki ticari, askeri, kültürel ve siyasi iş birliğinin artması, ülkemizde Batı dillerinin yanında Arapçaya olan ilgi ve eğilimi de hızla arttırmaktadır. Arapçaya duyulan ilginin bir başka nedeni de dinseldir.

İnsanlar, Müslümanların kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim ve tefsiri başta olmak üzere peygamber hadislerini ve temel klasik eserleri okuyup anlayabilmek için Arapça öğrenmeye ihtiyaç duyarlar. En doğru dini bilgiyi temel kaynaklardan öğrenmek, ilahiyat alanında farklı branşlarda uzmanlaşmak ve almış olduğu bilgi ve eğitimi insanlara doğru bir şekilde aktarmak amacıyla öğrencilerin bazıları ilahiyat fakültelerini tercih ederler. Bu fakültelerde dil eğitimi, zorunlu hazırlık sınıfının olup olmaması ve derslerin belli bir oranda Arapça olma zorunluluğu bakımından farklılık arz etmekle beraber yoğun ve detaylı bir şekilde verilmektedir. Fakültemiz zorunlu hazırlık sınıfı ve derslerin %30’unun Arapça olma zorunluluğu olan bir müfredata sahiptir. Öğrenciler hazırlık sınıfında, Arapça gramer, okuma, duyma ve konuşma becerilerini geliştiren tamamen Arapça bir eğitim görmektedirler. Öğrenciler bu eğitimi alırken gerek Arapçanın sahip olduğu dilsel özelliklerden gerekse de eğitim sisteminden kaynaklı farklı tarzlarda zorluklarla karşılaşmaktadırlar.

Son yıllarda Arapça ders müfredatına sahip İmam-Hatip liselerinden mezun olan öğrencilerin yanı sıra daha önce herhangi bir Arapça eğitimi görmemiş öğrencilerin de ilahiyat fakültesini tercih etme imkanına sahip olması ve dolayısıyla bu eğitimi ilk defa burada görmeleri ile Arapçanın geniş bir gramer yapısına sahip olması ve Türkçede olmayan kendine has bazı dilsel özelliklere sahip olması öğrenci açısından aşılması hayli zor problemlere neden olmaktadır. Yine Arapçanın konuşmaya ilaveten yazımının farklı olması, hareke olgusu, ismin marife-nekreliği, muzaf-muzaf ileyhin, sıfat-mevsufun uyumu, mübteda- haberin hareke durumları, harf-i cerlerin fillerle kullanımı, fiil-fail ve mef’ulun harekeleri ve buna benzer birçok özellik Arapça öğrenimi zorlaştırmaktadır.

Çalışmamızda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencilerinin Arapça öğrenirken teorik veya pratik açıdan karşılaştıkları zorlukları, yaptıkları dilsel hataları ve bunların olası nedenlerini bilimsel araştırma yöntemlerinden biri olan anket yöntemiyle tespit etmeye çalışacağız. Ayrıca bu önemli dilin öğrenilmesi aşamasında yaşanılan zorlukların aşılması hususunda ve yapılan dilsel hataların en aza indirgenmesi konusunda çözüm önerilerinde bulunmak suretiyle bu hataların tekrar edilmemesi konusuna katkı sunmak amacındayız.