Vajinal kanama ile gelen hastada saptanan uterovajinal prolabsus olgusu


ÖZGÖKÇE M. , ALPASLAN M., BATUR A. , KÜÇÜKTÜVENK O., DÜNDAR İ. , İLİK İ. , ...More

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey