Determination of Biogas Energy Potential of Animal Manures in Van Province


Creative Commons License

Şirin Ü., Karaman S., Erkuş F. Ş., Tüfenkçi Ş., Tuncay K.

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE: FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.10, no.1, pp.2848-2854, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Fosil kaynaklarının yakın gelecekte yetersiz durumda kalacak olması, yakıtların çevre kirliliği
oluşturması, enerji gereksiniminin gün geçtikçe artması, araştırmacıları, yenilenebilir enerji
kaynaklarından daha fazla yararlanabilmek için alternatif çalışmalara yönlendirmiştir. Isınma ve
ısıtma, ulaşım, elektrik, doğalgaz ve kimyasal madde üretimi gibi birçok alanda kullanılan biyogaz
üretimi bu çalışmalar arasında en cazip alternatiflerden biridir. Hayvan gübreleri de biyogaz
üretiminde substrat (enzimlerin tepkimelerinde işlenen madde) olarak kullanılan önemli bir
materyaldir. Bu amaçla hayvansal üretim açısından ülkemizin önde gelen illeri arasında bulunan ve
yoğun bir şekilde büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapılan Van ili, araştırma sahası
olarak seçilmiştir. Araştırmada TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) 2021 verileri kullanılmıştır. Van ili
2021 yılı hayvan sayıları verilerine ilişkin değerlendirmeler yapılarak gübre miktarları ile biyogaz
potansiyeli belirlenmiştir. Araştırma sonucunda; Van ilinde hayvansal atıklardan elde edilebilecek
toplam kullanılabilir gübre miktarı yaklaşık 1,45 milyon ton × yıl-1 ve bunun biyogaz enerjisine
dönüşüm potansiyeli 57.448.729 m3 × yıl-1 olarak hesaplanmıştır. Toplam biyogaz potansiyelinin;
2.700.009.026 kWh elektrik ya da 47.107.958 m3 doğalgaz enerjisine eşdeğer olduğu saptanmıştır.
Bu da; günümüz fiyatları ile değerlendirildiğinde kullanım alanına göre yaklaşık 221 ve 337 milyon
TL × yıl-1 tasarruf sağlamaktadır.