“Minua (Şamram) Kanalı ve Tariria Bahçesi İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme”


Erdoğan S.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, vol.1, no.36, pp.11-24, 2017 (Peer-Reviewed Journal)