Van Koşullarında Şeker Pancarı (Beta vulgaris var. saccharifera L.) nda Çeşit ve Ekim Zamanının Verim ,Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkisi


Okut N., Yıldırım B.

YYÜ Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.14, no.2, pp.149-158, 2004 (Peer-Reviewed Journal)