Bazı Graf Sınıflarında 1-Düzenli ve 2-Düzenli Ayrıt Bağlantılılık


Çiftçi İ.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online), vol.6, no.Ek Sayı, pp.415-425, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Düzenli ayrıt bağlantılılık yeni bir koşullu bağlantılılık türü olup, bu kavram bağlantısız yapılan her parça grafın düzenli olması esasına dayanır. Bu çalışmada, hiperküp graflarında ve bir tam grafın yol, çevre ve bir tam grafla kartezyen çarpımından elde edilen graflarda 1-düzenli ve 2-düzenli ayrıt bağlantılılık incelenmiştir.