Türkiye'de Tescil Edilmiş Kuru Fasulye Çeşitlerinin Hidratasyon Kapasiteleri, Hidratasyon indeksleri ve Sert Tohum Kabuğu Oranlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.


Creative Commons License

DOGAN D. Y. , ÇİFTÇİ P. V. , BİLDİRİCİ Y. , Tunçtürk M.

6.Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 September 2005, vol.1, no.1, pp.197-199

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.197-199

Abstract

ABSTRACT

This study was conducted out the laboratories of Yüzüncü Yıl University, Agricultural Faculty, and Field Crops Department in 2004 and aimed to determine hydration capacity, hydration index and rate ofhard seec\ coat of dry bean cultivars regisrated in Turkey. This study was conducted completely randomized block design with three replications. 12 cultivars (Şeker, Karacaşehir 90, Şehirali 90, Yunus 90, Akman 98, Göynük 98, Önceler 98, Noyanbey 98, Yakutiye 98, Aras 98, Terzibaba, Yerli Gevaş fasulyesi) were used in this study. End of the study, differences of hydration capacity, hydration index and and hard seed coat of dry bean cultivars were found significantly (p<0.05). Hydration capacity of dry beans cultivars were changed between 0.163 and C.553. While Noyanbey-98 and Şehirali-90 cultivars have the highest hydration capacity, Gevaş (Local cultivars) has the lowest hydration capacity. While Yakutiye-98, Önceler-98, Terzibaba and Yunus-90 cultivars have the highest hydration index, alsa Gevaş has the lowest hydration index. Gevaş (local cuJtivar) has the highest seed coat as 13.3.

Keywords: Dry Bean, Hydration Capacity, Hard Seed Coat


 

Deneme, Türkiye'de tescil edilmiş fasulye çeşitlerinin Hidratasyon kapasiteleri, hidratasyon indeksleri ve sert tohum kabuğuna sahip tohum oranlarının belirlenmesi amacıyla 2004 Yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü laboratuarlarında Tesadüf Blokları Deneme Planına göre üç tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Denemede Türkiye'de tescil edilmiş II çeşitle (Şeker, Karacaşehir 90, Şehirali 90, Yunus 90, Akman 98, Göyrıük 98, Önceler 98, Noyanbey 98, Yakutiye 98, Aras 98, Terzibaba) bir yerli çeşit olmak üzere toplam 12 kuru fasulye çeşidi kullanılmıştır. Deneme sonunda Hidratasyon kapasitesi, Hidratasyor indeksi ve sert tohum yönünden çeşitler arasındaki fark istatistikselolarak %5 düzeyinde önemli bulunmuştu:', Çeşitlerin Hidratasyon kapasiteleri 0.163-0.553 arasında değişmiştir. Hidratasyon kapasitesi en yüksek çeşitler Noyanbey-98 ve Şehirali-90 çeşitleri olurken, Yerli fasulye (Gevaş) en düşük Hidratasyon kapasitesine sahip çeşit olarak yer almıştır. Hidratasyon indeksi yönünden Yakutiye-98, Önceler-98, Terzibaba ve Yunus-98 çeşitleri ilk sırayı paylaşırken Yerli çeşit son sırada yer almıştır. Sert tohum yönünden yerli çeşit olan Gevaş % 13.3 ıle ilk sırayı almıştır.

Anahtar Kelimeler: Fasulye, Hidratasyon Kapasitesi, Sert Tohum Kabuğu