Van Ili Ercis Ilçesindeki Kara Kaplumbagalarında(Testudo graeca, Linnaeus, 1758) Kene Enfestasyonları.


Creative Commons License

Yılmaz A. B., Değer M. S., Bulduk B.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, no.24, pp.69-72, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma Van ili Erciş ilçesinde kara kaplumbağalarında (Testudo graeca) yaşayan kene türlerinin tespit edilmesi amacıyla 2011 Haziran-Ağustos ayları arasında yapıldı. İncelenen 37 adet kara kaplumbağasından 171 (%71.84) tanesi dişi, 67 (%28.15) tanesi erkek olmak üzere, 238 adet ergin kene toplandı. Kara kaplumbağalarının hepsinin (%100) kene ile enfeste olduğu görüldü. Stereomikroskop ile teşhisleri yapılan kenelerin hepsinin Hyalomma aegyptium olduğu tespit edildi. Kaplumbağaların toplandığı yerler genellikle mesire ve mera alanları olduğundan hayvanlarda ve insanlarda H. aegyptium’un yoğun bir şekilde enfestasyon yapabileceği saptanmış, kaplumbağaların H. aegyptium’un rezervuar konağı olabileceği kanısına varıldı.