HRİSTİYAN TEİZMİ: ONTOLOJİK PLÜRALİZM, AKIL-İMAN ÇATIŞMASI VE RİSALE-İ NUR YAKLAŞIMI


Aktürk E.

Din, Bilim ve Felsefe İlişkisi Risale-i Nur Yaklaşımı, Van, Turkey, 8 - 10 May 2015, pp.1-6

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-6
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

‘Felsefe ve din arasında nasıl bir ilişki vardır?’ sorusu felsefî ve dinî düşüncenin başlangıç dönemine kadar geri götürülebilir. Gerek felsefî gerekse dinî düşünce ‘din ve felsefe arasında bir çatışma var mıdır? Akıl ve iman arasındaki ilişkinin mahiyeti nedir? Tanrı nasıl bir varlıktır?’ gibi sorulara cevap bulmayı hedeflemektedir. Böylece ortak sayılabilecek birçok soru felsefi ve dinî tartışmalara konu olmuştur.