Which methods should be used in animal science with repeated measurements data? An application


Ser G., Karaca S., Bati C. T.

ISPEC 9th International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development, Burdur, Turkey, 19 March 2022, pp.48

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.48
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Farklı zamanlarda aynı hayvandan elde edilen ardışık gözlemleri içeren tekrarlı ölçümler hayvan biliminde sıklıkla karşılaşılan yapılardır. Aynı hayvandan elde edilen gözlemler bağımsız olmaması nedeniyle, tekrarlı ölçüm veri yapılarının değerlendirilmesi özel istatistik teknikler gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı tekrarlı ölçümlerde kullanılan genel doğrusal model ile beş farklı kovaryans yapısı için karışık model yaklaşımlarının sonuçları ile ilgili bilgi verilmesi olmuştur. Çalışmada, 30 baş Norduz erkek toklusunun kesiminden sonra 4 farklı zamanda ölçülen et pH değerlerinden oluşan bir veri seti kullanılmıştır. Buna göre, ardışık ölçümler arası ilişki yapısını modellemede, en uygun kovaryans modeli, birinci dereceden faktör analitik olarak belirlenmiştir. Beş kovaryans yapısı arasında, faktör analitik yapıdan elde edilen en küçük kareler tahmini, standart hatalar ve kovaryans parametre tahminleri, veri seti için en uygun sonuçlar olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, hayvan biliminde tekrarlı ölçüm yapısına sahip deneme tasarımlarında hem geleneksel analitik yaklaşımlar hem de daha esnek modelleme olanağı sunan modern yaklaşımların analizine ilişkin birkaç çözüm yolu sunulmuştur. Sonuç olarak, geleneksel yöntemlerinin katı varsayımlarının aksine bu yaklaşımlar arasında, tekrarlı ölçümler arası ilişki yapısını modellemede, farklı kovaryans yapılarında esneklik sağlayan karışık model yaklaşımı önerilebilir.