EVALUATION OF PERCEIVED USABILITY OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM


Creative Commons License

KAYA M., EREN A.

Ergonomi (Online), vol.2, no.2, pp.88-100, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.33439/ergonomi.480961
  • Journal Name: Ergonomi (Online)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.88-100
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Electronic document management systems (EDMS) are preferred and used in many organizations. With the digitalization of business processes, the extent to which users can adapt to the new system is important. Therefore, the degree of usability of the system is important for the users to adopt the system. So this study aims to explain the cognitive ergonomics of the system by revealing the interaction of individuals with EDMS. The purpose of this study is to determine the effects of EDMS features on perceived usability and the degree of acceptance of the system. In this study, the effects of the characteristics of the system on perceived usability and the effects of perceived usability on the intentions to use were investigated within the framework of the Technology Acceptance Model. A survey was conducted on university employees who use EDMS. According to results, system functionality, system response and user interface design have significant and positive effects on perceived usability. It is observed that the system interaction has not affect the perceived usability. It has been shown that the systematic features of EDMS are important in terms of perceived usability and acceptance of the system.
Elektronik belge yönetimsistemleri (EBYS) bu anlamda birçok kuruluşta tercih edilmekte vekullanılmaktadır. İş süreçlerinin dijital hale gelmesi ile kullanıcıların yenisisteme hangi düzeyde adapte olabildikleri sistemin devamlılığı adınaönemlidir. Bu yüzden sistemin kullanılabilirlik derecesi kullanıcıların sistemibenimsemesi adına önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı EBYS’nin sistemselözelliklerinin algılanan kullanılabilirliği hangi düzeyde etkilediğinibelirlemektir. Aynı zamanda sistemin kabullenme derecesini belirlemektir. Bunagöre bu çalışmada sistemin karakteristik özelliklerinin algılanankullanılabilirlik üzerindeki etkileri ve algılanan kullanılabilirliğin kullanımniyetleri üzerindeki etkileri Teknoloji Kabul Modeli çerçevesinde araştırılmıştır.Üniversite çalışanları ve akademisyenler üzerinde yürütülen bu çalışmada EBYSkullanan kişiler üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlarkullanılan yapılar arasındaki ilişki düzeylerine göre değerlendirilmiştir. Bunagöre sistem özelliklerinden sistem işlevselliği, sistem tepkisi ve kullanıcıarayüz tasarımının algılanan kullanılabilirlik üzerinde anlamlı ve pozitifyönde etkileri gözlenirken, sistem etkileşiminin algılanan kullanılabilirliğietkilemediği gözlenmiştir. Bu çalışma ile EBYS’nin sistemsel özelliklerininalgılanan kullanılabilirlik ve sistemi kabullenme adına önemli olduğu ortayakonulmuştur.