TÜRKÇE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI


Creative Commons License

Bulut K., Kardaş M. N.

Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, 2019

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Pegem Akademi Yayın Evi
  • City: Ankara
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Dil zihnin aynası, kalbin tercümanı, kültürün aktarıcısı, yaşamın anlamıdır.

Başta insan olmak üzere bütün varlıkların yaşamında bu denli büyük bir öneme

sahip olan dil, öneminin büyüklüğü nispetinde anlaşılması zor bir muammadır

aynı zamanda.

Dili edinme ve edindirme, öğrenme ve öğretme ile ilgili tarih boyunca birçok

şey söylenmiş, yazılmış, çizilmiştir. Dil edinilir mi, öğrenilir mi; edindirilir mi,

öğretilir mi; nasıl edinilir/edindirilir ya da nasıl öğrenilir/öğretilir; bu süreçte ne

yapılır, nasıl yapılır veya bu konuya nasıl yaklaşılır? Bütün bu konular geçmişten

günümüze hep tartışılagelmiş, tartışılmaya da devam edecektir.

Bu konularla ilgili belli başlı kuramlar olmakla birlikte son 20-30 yıllık süreçte

birçok yaklaşım ortaya konulmuştur. Kuşkusuz bu yaklaşımların her birisi çok

önemli ve yararlıdır. Ancak hiç birisi tek başına konuyla ilgili bütün soru işaretlerini

giderici değildir. Bir dil dersi olan Türkçenin öğrenimi ve öğretimi ile ilgili

sorunlar ve bu bağlamda ele alınan konular da bu tartışmalarda yerini almaktadır.

Bu kitap, 2018 yılında yayınlanan ve 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Sezonu’nda

aşamalı olarak uygulamaya konulan Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı’ndaki

Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları dersi de dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Dolayısıyla bu eser Türkçenin öğrenimi ve öğretimi ile ilgili çeşitli yaklaşımları

ve bu yaklaşımlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilintili olan birçok konuyu

kapsamaktadır. Bu yönüyle eserin, misyonu öğrenme ve öğretme olan öğretmen

adaylarının bu yöndeki ihtiyaçlarına azami derecede cevap vereceğine inanıyoruz.

Ayrıca eser, hâlihazırda öğretmenlik mesleğini icra edenlere, konuyla ilgili bilimsel

çalışmalar yapan araştırmacılara ve bu tür konularla ilgilenen herkese yardımcı

olacak bir kaynak kitap niteliğinde hazırlanmıştır.

Bu kitapta Türkçe dersi ile ilgili temel kavramlar; Türkçe öğrenmenin ve öğretmenin

anlamı, amacı, temel ilkeleri, tarihçesi; Türkçe öğretiminde eğitim ortamları

ile güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir Türkçe öğretiminin bileşenleri;

Türkçe öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış; Türkçe öğretiminde

ölçme-değerlendirme; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının Türkçe öğretimine

yansımaları konularını bulacaksınız. Ayrıca kitapta bu dersin uygulayıcıları olan

öğretmen ve öğretmen adaylarına örnek mahiyetinde temel beceriler ve bunlarla

ilgili sınıf-içi uygulama örnekleri de yer almaktadır.Bu çalışma farklı üniversitelerin Türkçe Eğitimi anabilim dallarında görev

yapmakta olan ve alanlarında uzman bir kadro tarafından hazırlanmıştır. Dolayısıyla

yazar kadrosunun farklı illerde ve farklı profildeki öğrencilerle muhatap olan

akademisyenlerden oluşması, konulara farklı bakış açısı ile bakma fırsatı sunmuştur.

Gerek yazdıkları bölümlerle gerekse fikirleriyle kitabın hazırlanmasına katkıda

bulunan bölüm yazarı meslektaşlarımızı hem kutlar hem de bu özverili çalışmalarından

dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Ayrıca öğretim elemanı, öğretmen,

öğretmen adayı meslektaşlarımızın bu kitabı eleştirel bir gözle inceleyerek

eksiklerimizi bize bildirmeleri de bizi sevindirecektir.

Çalışmanın yararlı olması dileğiyle.