Soil Structure, Plant and Arthropod Pest Interactions and Integrated Pest Management Strategies in Van Province


Creative Commons License

Rişvanlı M. R., Özgökçe M. S.

International Vision Van Congress, Van, Turkey, 8 - 09 February 2024, pp.314

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.314
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Tarımsal üretimin temel unsurlarından biri olan toprak, ürün verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkileri nedeniyle tarımsal ekosistemlerde çok önemli bir rol oynamaktadır. Toprak yapısı bitkilerin büyümesi ve gelişimi için gerekli besinleri, suyu ve havayı sağlayan önemli bir faktördür. Toprak yapısının iyi olması, bitkilerin daha sağlıklı ve dirençli olmasını sağlayarak zararlı arthropodların bitkilere zarar vermesini zorlaştırır. Diğer yandan, toprak yapısı; toprakta yaşayan böceklerin yaşam döngüsünü, yayılışını ve zarar şiddetini de doğrudan etkiler. Toprak yapısını oluşturan toprak tipi, pH’ı, nemi, sıcaklığı, bitki örtüsü gibi özelliklerin her biri bitki gelişimini, buna bağlı olarak zararlı arthropod yoğunluğunu ve etkinliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkiler. Bu nedenle bilinçli toprak yönetimi sürdürülebilir tarımın temel taşlarındandır. Van ili önemli tarım potansiyeline sahip bir ildir. İklim şartlarına uygun önemli meyve, sebze ve tarla ürünlerinin üretildiği ilde elma iç kurdu, meyve sinekleri, yonca hortumlu böceği, patates böceği gibi zararlı böcekler tarımsal üretimi sınırlayan önemli zararlılardandır. Van ve çevresinde bitkisel üretim faaliyetlerinin toprak yapısı ve zararlı böcek bağıntısı üzerine doğrudan bir araştırmaya rastlanmamakla birlikte, zararlıların zarar potansiyelleri ve toprak yapısı arasında yapılmış araştırmalar esas alınarak bölgesel çapta zararlı yönetim stratejileri geliştirilebilir. Bu çalışmada, önceki araştırmalardan yararlanarak bölgenin genel toprak yapısı ile tarımsal üretim deseni birlikte ele alınarak bir profil oluşturulacak. Böylece zararlı arthropodların mevcut bitkisel üretim alanlarında zarar potansiyelleri ile ilgili tahminler veya tesis aşamasında uygun tarımsal üretim planlamaları yapılarak en uygun zararlı yönetim stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.