Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Current analysis of orcharding in the Isparta Province (Turkey)

Bulletin of Geography, vol.23, no.23, pp.119-134, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier

Articles Published in Other Journals

Literatürde Organik Tarım Terminolojisi: Organik Tarımla İlişkili Dergilerde Bir İçerik Analizi

Karabük Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.14-28, 2017 (International Refereed University Journal)

2011 Van Depremi ve Kentsel Nüfusta Mekânsal Farklılaşmalar

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.39, pp.133-149, 2016 (National Refreed University Journal)

Türkiye'de İşgücünün Bölgesel Analizi

DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ, vol.20, no.33, pp.37-48, 2015 (National Refreed University Journal)

Isparta İlinde Soğuk Hava Depolarının Kuruluşu, Gelişimi ve Gelişime Etki Eden Faktörler

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.31, pp.111-132, 2014 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Isparta İlinde Meyvecilik Faaliyetlerinin Yakın Zamanlı Analizi

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.29, pp.273-298, 2013 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Rural Community Development through Ecotourism in Turkey: Challenges and Opportunities in the Eastern Black Sea Region

in: Ecotourism and Rural Community Development, Velan Kunjuraman;,Roslizawati Che Aziz;,Nurzehan Abu Bakar;, Editor, Malaysia Kelantan University Press, Kuala-Lumpur, pp.112-135, 2021 Sustainable Development

Dünya’da ve Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Politikalarının Gelişimi

in: Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye, Ferhat Arslan, Arife Karadağ, Pervin Aksak,, Editor, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.1-32, 2018

Boş Zaman Etkinlikleri ve Tüketim Mekanları

in: Sosyal Coğrafya, Nurettin ÖZGEN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.324-347, 2018

KLASİK PARADİGMALAR VE COĞRAFYADAKİ ETKİLERİ

in: BESERİ COĞRAFYADA ARASTIRMA YÖNTEMLERİ ve TEKNİKLER, Nurettin ÖZGEN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.270-284, 2016