Conventionalisation And Rural Development Critics On Organic Farming Axis


OKUDUM R., ŞEREMET M., ALAEDDİNOĞLU F.

Türk Coğrafya Dergisi, no.81, pp.187-196, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Küresel iklim değişikliğinin en somut sonuçlarından biri olan kuraklığın, geleceğin tarım anlayışını köklü bir şekilde değiştireceği açıktır. Kuraklığa dayanıklı ve girdi maliyeti düşük olan ürünler daha yaygın yetiştirilecektir. Dolayısıyla organik tarım uygulamaları ve bu konuda geliştirilen politikaların önemi giderek artacaktır. Bununla birlikte organik tarımın ortaya çıkışı konvansiyonel tarımın felsefesine bir karşı çıkıştır. Organik tarımda konvansiyonelleşme tartışmaları 1990’lardan beri devam etmektedir.  Aynı şekilde organik tarımda konvansiyonelleşme tartışmalarının bundan sonra da artacağı düşünülmektedir. Konvansiyonelleşme sürecinde organik üreticilerin temel motivasyonu karı maksimize etmektir. Böylece bu sürecin kırsal kalkınmaya katkı sağlaması beklenmektedir. Dahası küresel göçü azaltabilmenin alternatiflerinden birisi de değişen küresel dinamiklere uyumlu kırsal kalkınma stratejilerinin izlenmesidir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, organik tarım sektöründe yoğun bir şekilde tartışılan konvansiyonelleşme ve kırsal kalkınma argümanlarının nasıl irdelendiğini ortaya koymaktır. Teorik tartışmalardan oluşan bu araştırmada ortaya konan bazı sonuçlar bulunmaktadır. Bunların başında organik tarımda konvansiyonelleşme ve kırsal kalkınma olguları arasında derin bir bağlantının olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Konvansiyonelleşme kriterleri kırsal kalkınmayı tesis etmede önemli argümanlardan biridir. Bu çalışma organik tarım ekseninde kırsal kalkınma ve konvansiyonelleşme argümanlarını birbiriyle ilişkilendiren ilk araştırma olmasından dolayı literatürde önemli bir boşluğu doldurmaktadır.