Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Perforating Kinship: Syriac Christianity, Ethnicity, and Secular Legibility

CURRENT ANTHROPOLOGY, cilt.60, ss.475-498, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mar Şem'un Ailesi ve Nesturi Patrikliği

1. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu, Hakkari, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018, cilt.2, ss.410-418

Koçanis - Üç Asırlık Nesturi Patrikhane Merkezi (1600-1915)

Uluslararası Tarihte Hakkari Sempozyumu, Hakkari, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2014, cilt.2, ss.19-34 Creative Commons License

Donatist Kilise Ayrılığı Nasıl Başladı

II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Bursa, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2013, cilt.4, ss.7-16 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Diyarbakır Keldani Kilisesi’nin Doğuşu

Osmanlıdan Günümüze Diyarbakır, ÖZCOŞAR İ., KARAKAŞ A., ÖZTÜRK M., POLAT Z., Editör, Ensar Nesriyat, İstanbul, ss.431-442, 2018