Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Başkale Meslek Yüksekokulu 49 18 2,72
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 92 18 5,11
Denizcilik Fakültesi 1285 11 116,82
Diş Hekimliği Fakültesi 217 48 4,52
Eczacılık Fakültesi 5301 31 171,00
Edebiyat Fakültesi 292 121 2,41
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0 1 0,00
Eğitim Fakültesi 1745 140 12,46
Enformatik Bölümü 0 2 0,00
Erciş İşletme Fakültesi 44 17 2,59
Erciş Meslek Yüksekokulu 24 31 0,77
Fen Fakültesi 16704 95 175,83
Gevaş Meslek Yüksekokulu 103 29 3,55
Güzel Sanatlar Fakültesi 18 36 0,50
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 540 58 9,31
İlahiyat Fakültesi 64 57 1,12
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 251 31 8,10
Muradiye Meslek Yüksekokulu 512 9 56,89
Mühendislik Fakültesi 10458 111 94,22
Özalp Meslek Yüksekokulu 109 24 4,54
Rektörlük 6 11 0,55
Sağlık Bilimleri Fakültesi 238 28 8,50
Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 2 0,00
Su Ürünleri Fakültesi 454 12 37,83
Tıp Fakültesi 13809 351 39,34
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu 0 16 0,00
Türk Müziği Devlet Konservatuarı 0 9 0,00
Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu 834 13 64,15
Van Meslek Yüksekokulu 387 57 6,79
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 404 34 11,88
Veteriner Fakültesi 4582 67 68,39
Yabancı Diller Yüksekokulu 155 9 17,22
Yaşayan Diller Enstitüsü 0 2 0,00
Ziraat Fakültesi 6007 95 63,23
TOPLAM 64684 1594 40,58