Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2017 - Devam Ediyor Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2017 - Devam Ediyor Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2018 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2018 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2018 Turkish Studies Educational Sciences

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2018 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2018 Turkish Studies Educational Sciences

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2018 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2018 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2018 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2018 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2018 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2017 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2017 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2017 International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2017 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2016 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2016 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2015 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2015 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi