Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2015 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

  • 2006 - 2015 Araştırma Görevlisi

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü