Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Van Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Hemşirelik ve Ebelik Mesleği ile İlgili Düşüncelerinin Belirlenmesi

III. Uluslar Arası Katılımlı Kültürler Arası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Turkey, vol.3, no.3, pp.23

Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyon Uygulamalarının İncelenmesi

2. Uluslarası 10. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, pp.34

The Effects Of Tourism On Environmental Health

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.90-91

Medical Tourism, Nursing Practices and Cultural Proficiency

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.88-89

Van Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Empatik Eğilimlerinin Mutluluk Üzerine Etkisi

1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 26 October 2017 - 28 January 2018, vol.1, no.1, pp.229

Van Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Kültürel Zeakaları ile Merhamet Duyguları Aarasındaki İlişki

I Uluslararası IV. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 21 - 24 October 2017, vol.1, no.1, pp.25

Books & Book Chapters

Geriatric Tourism

in: Gelecek Turizm Trendleri, Şahin S.,Meriç S., Editor, Paradigma Yayınları, İstanbul, pp.273-294, 2020 Creative Commons License

Geriatric Tourism

in: Gelecek Turizm Trendleri, Sedat Şahin,Sağbetullah Meriç, Editor, Paradigma Yayınları, İstanbul, pp.273-294, 2020 Creative Commons License