Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Tedavisinde Hipnoterapinin Kullanımı

1. ULUSLARARASI GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018, ss.533-534

TALASSOTHERAPY WHIT LAKE VAN WATER

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, ss.360

Therapeutic Use of Resveratrol: Cardiovascular Protective Effect

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology, Bitlis, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, ss.335

AN ALTERNATIVE HEALTH ASSISTANCE SEARCH IN THE COUNTRY THERMAL RESOURCES

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, ss.358

A DISCİPLININ HEALTH TOURISM: NURSING

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, ss.363

The Effect of Endemic Fluorosis on Children’s Health

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology, Bitlis, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, ss.195

The Importance of Rational Drug Use In Children

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology, Bitlis, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, ss.333

Evaluatıon of Health In Readıng Ready of Pre-School Children

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology, Bitlis, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, ss.337

Oncological Treatment in Medical Tourism in Turkey

International Congress of West Asia Tourism Research (IWACT’17), Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.50

Health Tourism In Turkey

International West Asia Congres of Tourism Research, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.300

Effects of Cancer Diagnosis on Individuals and Nursing Care

1. Uluslararası Kanser ve İyon Kanalları Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.115

Cancer and Immunonutrition

1. Uluslararası Kanser ve İyon Kanalları Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.114

Psychological Problems of Cancer Patiens and the Role of Nurses in Supporting

1. Uluslararası Kanser ve İyon Kanalları Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.113

The Nurses Place in the Nutrition of Pediatric Oncology Patients

1. Uluslararası Kanser ve İyon Kanalları Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.116