Education Information

Education Information

 • 2016 - 2019 Postgraduate

  Inonu University, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Muhasebe Finansman, Turkey

 • 2010 - 2012 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Department Of Busıness, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  Muhasebe Standartlarına Göre Karşılıklar,Muhasebeleştirilmesi veVergi Usul Kanunu İle Karşılaştırılması

  Inonu University, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, İşletme ABD/Muhasebe Finansman BD