Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2016 - 2019 Yüksek Lisans

  İnönü Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Muhasebe Finansman, Türkiye

 • 2010 - 2012 Lisans

  Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Yüksek Lisans

  Muhasebe Standartlarına Göre Karşılıklar,Muhasebeleştirilmesi veVergi Usul Kanunu İle Karşılaştırılması

  İnönü Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, İşletme ABD/Muhasebe Finansman BD