General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Iktisat Bölümü
Research Areas: Economics, Home Economics

Names in Publications: Gemicioglu Selcuk

Metrics

Publication

21

Project

1

Open Access

18
UN Sustainable Development Goals

Biography

Selçuk Gemicioğlu, 2010 yılında Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat bölümünü bitirdi. 2012’de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF İktisat bölümüne Araştırma görevlisi olarak işe başladı. 2012-2016 döneminde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2016-2021 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında doktora eğitimini tamamladı. Halen Araştırma Görevlisi olarak  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde İİBF İktisat bölümünde çalışmaya devam etmektedir. Çalışma alanları Çalışma Ekonomisi, Hanehalkı Ekonomisi ve Mikro Ekonometridir.

Contact