Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tiyatro Seyircisi: Tarih İçerisinde Seyirci ve Seyretmeye Dair Dönüşüm

The Journal Of Academic Social Science, no.74, pp.338-366, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Merkeze Dönmek

Sahne Dergisi, no.23, pp.78-82, 2010 (Other Refereed National Journals)

Başkasının Acısına Bakmak - Cuma Boynukara'nın Yoksun Oyunu Üzerine

Yeni Tiyatro Dergisi, pp.23-38, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Geçmişten Günümüze Değişen İnançsal / Dinsel Yapının Türk Tiyatro Seyircisinin Seyir Estetiğine Etkileri

Uluslararası Kültür Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.44

Edward Bond'un Oyun Dünyasında Şiddet : Kırmızı, Siyah ve Cahil

Uluslararası Kültür Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.423-437

CREATİVE AUDİENCE İN KARAGÖZ PERFORMANCES

İJAS / İNTERNATİONAL JOURNAL OF ARTS AND SCİENCES, Venedik, Italy, 28 June - 01 July 2016, vol.1, no.4, pp.54-57

Tuhaf İkili Oyununda Cinsiyet Statusu

iNTERNATİONAL SYMPOSİUM ON LANGUAGE AND COMMUNİCATİON : EXPLORİNG NOVELTİES, İzmir, Turkey, 17 - 19 June 2013, vol.2, pp.807-814