Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tiyatro Seyircisi: Tarih İçerisinde Seyirci ve Seyretmeye Dair Dönüşüm

The Journal Of Academic Social Science, ss.338-366, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Merkeze Dönmek

Sahne Dergisi, ss.78-82, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Başkasının Acısına Bakmak - Cuma Boynukara'nın Yoksun Oyunu Üzerine

Yeni Tiyatro Dergisi, ss.23-38, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Geçmişten Günümüze Değişen İnançsal / Dinsel Yapının Türk Tiyatro Seyircisinin Seyir Estetiğine Etkileri

Uluslararası Kültür Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.44

Edward Bond'un Oyun Dünyasında Şiddet : Kırmızı, Siyah ve Cahil

Uluslararası Kültür Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.423-437

CREATİVE AUDİENCE İN KARAGÖZ PERFORMANCES

İJAS / İNTERNATİONAL JOURNAL OF ARTS AND SCİENCES, Venedik, İtalya, 28 Haziran - 01 Temmuz 2016, cilt.1, no.4, ss.54-57

Tuhaf İkili Oyununda Cinsiyet Statusu

iNTERNATİONAL SYMPOSİUM ON LANGUAGE AND COMMUNİCATİON : EXPLORİNG NOVELTİES, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2013, cilt.2, ss.807-814