Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Geçmişten Günümüze Dil Doktora Tezleri

II. Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Baku, Azerbaycan, 19 - 21 Ekim 2017, ss.156-157