General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Temel Islam Bilimleri Bölümü, Islam Hukuku Anabilim Dalı

Metrics

Publication

23

Project

1

Thesis Advisory

24

Biography

1964’te Bingöl’de doğdu. 1987’de Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1987-1994 yılları arasında Din Kültürü ve İmam-Hatip Meslek Dersleri Öğretmenliği yaptı. 1994’te Yüzüncü Yıl Ünv. İlahiyat Fakültesi’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Atatürk Ünv. Sos. Bil. Enstitüsü’nde başladığı Yüksek Lisansını, Rey-Hadis Tartışmalarında Hanefi ve Şâfiî’ler adlı teziyle  bitirdi. (1994). Aynı Enstitü’ye bağlı olarak yaptığı doktora öğrenimini, İslam Ceza Muhakemesi Hukukunda Beyyine Külfeti ve İspata Hâkim Esaslar adlı teziyle (1999) tamamladı. (1999). 2009’da doçent, 2014 yılında profesör oldu. Sahip Beroje halen Van Yüzüncü Yıl Ünv. İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yazarın yayımlanmış üç kitabı, çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Contact

Email
sahipberoje@yyu.edu.tr
Web Page
https://avesis.yyu.edu.tr/sahipberoje
Office
İlahiyat Fakültesi, 1. kat: No: 7
Address
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kampus/ VAN