Genel Bilgiler

Biyografi

1964’te Bingöl’de doğdu. 1987’de Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1987-1994 yılları arasında Din Kültürü ve İmam-Hatip Meslek Dersleri Öğretmenliği yaptı. 1994’te Yüzüncü Yıl Ünv. İlahiyat Fakültesi’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Atatürk Ünv. Sos. Bil. Enstitüsü’nde başladığı Yüksek Lisansını, Rey-Hadis Tartışmalarında Hanefi ve Şâfiî’ler adlı teziyle  bitirdi. (1994). Aynı Enstitü’ye bağlı olarak yaptığı doktora öğrenimini, İslam Ceza Muhakemesi Hukukunda Beyyine Külfeti ve İspata Hâkim Esaslar adlı teziyle (1999) tamamladı. (1999). 2009’da doçent, 2014 yılında profesör oldu. Sahip Beroje halen Van Yüzüncü Yıl Ünv. İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yazarın yayımlanmış üç kitabı, çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
İslam Hukuku Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
sahipberoje@yyu.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.yyu.edu.tr/sahipberoje
Ofis
İlahiyat Fakültesi, 1. kat: No: 7
Posta Adresi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kampus/ VAN