Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Postpartum rutin intrauterin tedavilerin ineklerde fertilite üzerine etkileri.

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), vol.35, no.3, pp.122-130, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Sıgırlarda Ultrasonografinin Seksüel Pre-Seleksiyon Amacıyla Kullanılması

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, vol.31, no.3, pp.231-234, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

The effects of sidenafi citrate and vitamin A,C and E on testicular damage in alloxan-diabetic rats.

ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.11, no.1, pp.56-63, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

LONG TERM SUPPRESSION OF OESTRUS AND PREVENTION OF PREGNANCY BY DESLORELIN IMPLANT IN RATS

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, vol.55, no.2, pp.237-240, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

DIAGNOSIS OF PREGNANCY AND ESTIMATION OF LITTER SIZE BY ABDOMINAL PALPATION IN VAN CATS

INDIAN VETERINARY JOURNAL, vol.85, no.12, pp.1338-1339, 2008 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Induction of oestrus with norgestomet in acyclic post-pubertal holstein heifers

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, vol.51, no.2, pp.247-251, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Number of follicular waves and their effect on pregnancy rate in the cow

REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS, vol.40, no.2, pp.87-92, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İneklerde Güç Doğum Sonrası Meloxicam Uygulaması ile Retentio Secundinarium Arasındaki İlişkinin Araştırılması.

TÜRK VETERİNER JİNEKOLOJİ DERNEĞİ VIII. ULUSAL & II. ULUSLARARASI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.215

Influence of the administration of meloxicam on the development of clinical parameters in neonatal calves after dystocia.

52nd Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction, Göttingen, Germany, 20 - 22 February 2019, vol.54, pp.31

The administration of meloxicam to cows after dystocia does not lead to an increase of retained placenta.

52nd Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction, Göttingen, Germany, 20 - 22 February 2019, vol.54, pp.37

Investigation of the relationship between some maternal factors and teat canal length in dairy cows.

52nd Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction, Göttingen, Germany, 20 - 22 February 2019, vol.54, pp.39

Analysis of genital cancer cases in easttern region of turkey: experiences from a university hospital.

51. Jahrestagung Physiologie und Pathologie der Fortplazung, Hannover, Germany, 21 - 23 February 2018, vol.53, pp.20 Sustainable Development

Düvelerde Güç Doğum İnsidensinin Araştırılması

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal ve I. Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 October 2017, pp.387

Methods used in the control of reproduction in pet animals until today.

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16)., Kilis, Turkey, 19 - 20 March 2016, pp.91

Investigation of Dystocia Etiology in Extensive Small Ruminants Flocks in Van Province

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), Kilis, Turkey, 19 - 20 March 2016, pp.105-106

Histopathologic findings of the teat canal epithelium in bovine udder with subclinical mastitis

49th Annual Conference Physiology and Pathology of Reproduction, Leipzig, Germany, 10 - 12 February 2016, pp.158

Acute mastitis due to snakebite in the dairy cows

49th Annual Conference Physiology and Pathology of Reproduction, Leipzig, Germany, 10 - 12 February 2016, pp.172

Effect of castration on vulvar development in bitches.

49th Annual Conference Physiology and Pathology of Reproduction., Leipzig, Germany, 10 - 12 February 2016, pp.144

Secondary abdominal pregnancy with fistula abdominalis of the fetus in a ewe

49th Annual Conference Physiology and Pathology of Reproduction, Leipzig, Germany, 10 - 12 February 2016, pp.176

Investigation of the long acting-single dose GnRH vaccine (Repro-Bloc™) effect on the germinative and endocrine testicular function in male rats. Reproduction in Domestic Animals 50

48th Annual Conference Physiology and Pathology of Reproduction and simultaneously 40th Joint Congress of Veterinary and Human Medicine, Zürih, Switzerland, 11 - 13 February 2015, pp.1 Sustainable Development

Investigation of the localisation of estrogen receptor alpha and progesterone receptor B in the ovaries of goats during and out of the breeding Season

48th Annual Conference on Physiology and Pathology of Reproduction / 40th Joint Congress of Veterinary and Human Medicine, Zürich, Switzerland, 11 - 13 February 2015, vol.50, pp.44 identifier

Endocrine and cytological responses to oral administration of Altrenogest at the onset of the breeding season in coloured mohair goats

47th Annual Conference for Physiology and Pathology of Reproduction / 39th Joint Veterinarian-Human-Medicine Congress, Giessen, Germany, 27 - 28 February 2014, vol.49, pp.45-46 identifier

Investigation of desensitization effect of Deslorelin implant (4.7 mg) in young male rats

47th Annual Conference for Physiology and Pathology of Reproduction / 39th Joint Veterinarian-Human-Medicine Congress, Giessen, Germany, 27 - 28 February 2014, vol.49, pp.17 identifier

Endocrine and Cytological Responses to Oral Administration of Altrenogest at the Onset of The Breeding Season in Coloured Mohair Goats

47th Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction, Giessen, Germany, 27 - 28 February 2014, vol.49, pp.45-46

Ectopic Pregnancy In A Van Cat

47th Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction, Giessen, Germany, 27 - 28 February 2014, vol.49, pp.14

Investigation of Desensitization Effect of Deslorelin İmplant (4.7 mg) in Young Male Rats

47th Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction, Giessen, Germany, 27 - 28 February 2014, vol.49, pp.17

Bir İnekte Bilateral Bartholin Bezi Kisti

V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.128-129

Bir İnekte Prosopo-Gnatho-Thoracopagus Yapışık İkizliğe Bağlı Güç Doğum: İlk Kliniksel Gözlem

V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.126-127

Experimental investigation of the immunocastration efficacy of a single dose GnRH vaccine in male rats

46th Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction, Gdansk, Poland, 27 February - 01 March 2013, vol.13, pp.58 Sustainable Development

Estrus induction in seasonally anestrus Colored Mohair goats with the long-acting GnRH-agonists.

45th Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction, Berlin, Germany, 29 February - 02 March 2012, vol.47, pp.48

Long-term effects of deslorelin on ovarian preantral follicle number in female rats: preliminary stereological observations

44th Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction and 36th Mutual Conference on Veterinary and Human Reproductive Medicine, Hannover, Germany, 16 - 18 February 2011, vol.46, pp.5-6 identifier

Books & Book Chapters

Chlamydia ve Coxiella Abortusları

in: Koyun ve Keçilerde Yavru Atma, Kaygusuzoğlu E., Editor, Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayınıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A. Ş., Ankara, Ankara, pp.22-27, 2020

Süt İneklerinde Memenin Optik Muayenesi

in: Veteriner Bilimleri Doğum ve Jinekoloji İneklerde Mastitis Dışında Meme, Meme Başı ve Meme Derisinin Hastalıkları., Halis Öcal, Editor, Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayınıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A. Ş., Ankara, pp.77-81, 2019

Son On Yılda İneklerde Gerçekleştirilmiş Olan Uluslararası Mastitis Çalışmalarının Analizleri.

in: Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Doğum ve Jinekoloji ÖZEL MASTİTİS, Şendağ S., Editor, Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Ankara, pp.78-80, 2018

Süt İşletmelerinde Mastitis Risk Analizleri.

in: Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Doğum ve Jinekoloji ÖZEL MASTİTİS, Şendağ S., Editor, Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Ankara, pp.39-44, 2018

MEMENİN MORFOLOJİSİ

in: Evcil Hayvanlarda Meme Hastalıkları, Mustafa Kaymaz, Furat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker, Editor, Medipres Matbaacılık Ltd. Şti., Malatya, pp.1-18, 2016

Doğum

in: Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji., Semacan A, Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A, Editor, Medipres Matbaacılık Ltd. Şti. Akademik Araştırmalar Yayınevi, Malatya, pp.205-223, 2012