Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Administration of meloxicam to cows experiencing dystocia does not increase the incidence of retained placenta

TIERAERZTLICHE PRAXIS AUSGABE GROSSTIERE NUTZTIERE, cilt.47, ss.281-284, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effects of sidenafi citrate and vitamin A,C and E on testicular damage in alloxan-diabetic rats.

ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.11, ss.56-63, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The Effects of Sildenafil Citrate and Vitamins A, C and E on Testicular Damage in Alloxan-Diabetic Rats

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.11, ss.56-63, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

LONG TERM SUPPRESSION OF OESTRUS AND PREVENTION OF PREGNANCY BY DESLORELIN IMPLANT IN RATS

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, cilt.55, ss.237-240, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DIAGNOSIS OF PREGNANCY AND ESTIMATION OF LITTER SIZE BY ABDOMINAL PALPATION IN VAN CATS

INDIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.85, ss.1338-1339, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Induction of oestrus with norgestomet in acyclic post-pubertal holstein heifers

BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, cilt.51, ss.247-251, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Postpartum rutin intrauterin tedavilerin ineklerde fertilite üzerine etkileri.

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), cilt.35, ss.122-130, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniği Vakaları: Son 10 (2007-2017) Yıla Ait Retrospektif Bir Analiz

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Doğum ve Jinekoloji, cilt.4, ss.95-100, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sıgırlarda Ultrasonografinin Seksüel Pre-Seleksiyon Amacıyla Kullanılması

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, cilt.31, ss.231-234, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Endoscopical (theloresectoscopy) diagnosis and treatment of teat stenosis in dairy cows

Van Veterinary Journal, cilt.27, ss.69-73, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İneklerde Güç Doğum Sonrası Meloxicam Uygulaması ile Retentio Secundinarium Arasındaki İlişkinin Araştırılması.

TÜRK VETERİNER JİNEKOLOJİ DERNEĞİ VIII. ULUSAL & II. ULUSLARARASI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.215

Influence of the administration of meloxicam on the development of clinical parameters in neonatal calves after dystocia.

52nd Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction, Göttingen, Almanya, 20 - 22 Şubat 2019, cilt.54, ss.31

The administration of meloxicam to cows after dystocia does not lead to an increase of retained placenta.

52nd Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction, Göttingen, Almanya, 20 - 22 Şubat 2019, cilt.54, ss.37

Investigation of the relationship between some maternal factors and teat canal length in dairy cows.

52nd Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction, Göttingen, Almanya, 20 - 22 Şubat 2019, cilt.54, ss.39

Analysis of genital cancer cases in easttern region of turkey: experiences from a university hospital.

51. Jahrestagung Physiologie und Pathologie der Fortplazung, Hannover, Almanya, 21 - 23 Şubat 2018, cilt.53, ss.20

Düvelerde Güç Doğum İnsidensinin Araştırılması

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal ve I. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017, ss.387

Methods used in the control of reproduction in pet animals until today.

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16)., Kilis, Türkiye, 19 - 20 Mart 2016, ss.91

Investigation of Dystocia Etiology in Extensive Small Ruminants Flocks in Van Province

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), Kilis, Türkiye, 19 - 20 Mart 2016, ss.105-106

Histopathologic findings of the teat canal epithelium in bovine udder with subclinical mastitis

49th Annual Conference Physiology and Pathology of Reproduction, Leipzig, Almanya, 10 - 12 Şubat 2016, ss.158

Acute mastitis due to snakebite in the dairy cows

49th Annual Conference Physiology and Pathology of Reproduction, Leipzig, Almanya, 10 - 12 Şubat 2016, ss.172

Effect of castration on vulvar development in bitches.

49th Annual Conference Physiology and Pathology of Reproduction., Leipzig, Almanya, 10 - 12 Şubat 2016, ss.144

Secondary abdominal pregnancy with fistula abdominalis of the fetus in a ewe

49th Annual Conference Physiology and Pathology of Reproduction, Leipzig, Almanya, 10 - 12 Şubat 2016, ss.176

Investigation of the long acting-single dose GnRH vaccine (Repro-Bloc™) effect on the germinative and endocrine testicular function in male rats. Reproduction in Domestic Animals 50

48th Annual Conference Physiology and Pathology of Reproduction and simultaneously 40th Joint Congress of Veterinary and Human Medicine, Zürih, İsviçre, 11 - 13 Şubat 2015, ss.1

Investigation of the localisation of estrogen receptor alpha and progesterone receptor B in the ovaries of goats during and out of the breeding Season

48th Annual Conference on Physiology and Pathology of Reproduction / 40th Joint Congress of Veterinary and Human Medicine, Zürich, İsviçre, 11 - 13 Şubat 2015, cilt.50, ss.44 identifier

Endocrine and cytological responses to oral administration of Altrenogest at the onset of the breeding season in coloured mohair goats

47th Annual Conference for Physiology and Pathology of Reproduction / 39th Joint Veterinarian-Human-Medicine Congress, Giessen, Almanya, 27 - 28 Şubat 2014, cilt.49, ss.45-46 identifier

Investigation of desensitization effect of Deslorelin implant (4.7 mg) in young male rats

47th Annual Conference for Physiology and Pathology of Reproduction / 39th Joint Veterinarian-Human-Medicine Congress, Giessen, Almanya, 27 - 28 Şubat 2014, cilt.49, ss.17 identifier

Endocrine and Cytological Responses to Oral Administration of Altrenogest at the Onset of The Breeding Season in Coloured Mohair Goats

47th Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction, Giessen, Almanya, 27 - 28 Şubat 2014, cilt.49, ss.45-46

Ectopic Pregnancy In A Van Cat

47th Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction, Giessen, Almanya, 27 - 28 Şubat 2014, cilt.49, ss.14

Investigation of Desensitization Effect of Deslorelin İmplant (4.7 mg) in Young Male Rats

47th Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction, Giessen, Almanya, 27 - 28 Şubat 2014, cilt.49, ss.17

Bir İnekte Bilateral Bartholin Bezi Kisti

V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.128-129

Bir İnekte Prosopo-Gnatho-Thoracopagus Yapışık İkizliğe Bağlı Güç Doğum: İlk Kliniksel Gözlem

V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.126-127

Üreme Sezonundaki Van Kedilerinde Gebelik, Erken Laktasyon Haftaları ve Emzirilen Yavru Sayısının Serum Mineral ve Metabolit Düzeyleri Üzerine Etkileri

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Kars, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2013, ss.63

Experimental investigation of the immunocastration efficacy of a single dose GnRH vaccine in male rats

46th Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction, Gdansk, Polonya, 27 Şubat - 01 Mart 2013, cilt.13, ss.58

Estrus induction in seasonally anestrus Colored Mohair goats with the long-acting GnRH-agonists.

45th Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction, Berlin, Almanya, 29 Şubat - 02 Mart 2012, cilt.47, ss.48

Long-term effects of deslorelin on ovarian preantral follicle number in female rats: preliminary stereological observations

44th Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction and 36th Mutual Conference on Veterinary and Human Reproductive Medicine, Hannover, Almanya, 16 - 18 Şubat 2011, cilt.46, ss.5-6 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Süt İneklerinde Memenin Optik Muayenesi

Veteriner Bilimleri Doğum ve Jinekoloji İneklerde Mastitis Dışında Meme, Meme Başı ve Meme Derisinin Hastalıkları., Halis Öcal, Editör, Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayınıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A. Ş., Ankara, ss.77-81, 2019

Son On Yılda İneklerde Gerçekleştirilmiş Olan Uluslararası Mastitis Çalışmalarının Analizleri.

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Doğum ve Jinekoloji ÖZEL MASTİTİS, Şendağ S., Editör, Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Ankara, ss.78-80, 2018

Süt İşletmelerinde Mastitis Risk Analizleri.

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Doğum ve Jinekoloji ÖZEL MASTİTİS, Şendağ S., Editör, Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Ankara, ss.39-44, 2018

MEMENİN MORFOLOJİSİ

Evcil Hayvanlarda Meme Hastalıkları, Mustafa Kaymaz, Furat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker, Editör, Medipres Matbaacılık Ltd. Şti., Malatya, ss.1-18, 2016

Doğum

Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji., Semacan A, Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A, Editör, Medipres Matbaacılık Ltd. Şti. Akademik Araştırmalar Yayınevi, Malatya, ss.205-223, 2012