Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Eylül 2019 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Haziran 2019 Ankara Veteriner Fakültesi Dergisi

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Şubat 2019 Erzurum Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi