Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İhya ile İfsat Arasında Halife Mütevekkil Dönemine (232-247/847-861) Farklı Yaklaşımlar

İslam ve Medeniyet 2. Uluslararası Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 17 - 18 October 2022, vol.2, no.17, pp.393-418 Creative Commons License Sustainable Development

World Historiography and Primary Issues in The Muslims of The Third Century Hijri

Hicri Üçüncü Asrın İslâmî İlimlerin Gelişimindeki Yeri Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 26 November 2022, pp.271-273

Kurdish Image in the A.H. 2nd-5th/A.D. 8th-11th Century Sources

Kurdish Folklore: Literature, Language, History, Sociology, and Heritage, Dahuk, Iraq, 11 - 12 May 2022, vol.2, pp.731-742

Cehşiyârî’nin Kitâbü’l-Vüzerâ ve’l-Küttâb’ı Örneğinde Müslümanlarda Biyografik Tarih Yazıcılığı

İslam Telif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı, İstanbul, Turkey, 11 - 12 November 2016, pp.53-75 Creative Commons License

Çağının Tanığı Olarak Abbâsî Sarayı Tabipleri

6. Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi, Van, Turkey, 23 - 26 September 2014, pp.165-166

Bilim-Medeniyet İlişkisi Bağlamında Sâid el-Endelüsî’nin Tabakâtü’l-Ümem’i

V. Genç Akademisyenler Buluşması: Bilgi ve Toplum, Mardin, Turkey, 17 - 18 June 2011, pp.339-358

Books & Book Chapters

Türkiye’de İslam Felsefesi: Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar’a Armağan

in: İslam Siyaset Düşüncesi Işığında İbn Miskeveyh’in Tecâribü’l-Ümem ve Teâkubü’l-Himem’ini Yeniden Okumak, Mehmet Vural, Editor, Elis Yayınları, Ankara, pp.271-300, 2022

Kalemden Devşirilen Güç: Erken İslam Toplumunda Bürokratik Otorite

in: İslâm Düşünce Tarihinde Otorite Kavramı, Mehmet Fatih Yalçın,İbrahim Aksu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.69-84, 2022 Creative Commons License

Şehrezûr

in: İslam Düşünce Atlası, İbrahim Halil Üçer, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.1258-1259, 2022

Hille

in: İslam Düşünce Atlası, İbrahim Halil Üçer, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.1260, 2022

Kudâme b. Ca‘fer (948): Coğrafyayı Jeopolitik Düzlemde Ele Alan Bir Abbasi Bürokratı

in: İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri 2: Coğrafya, Mehmet Azimli,Muharrem Samet Bilgin, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.49-53, 2021 Creative Commons License

Kütüphane

in: İslam Düşünce Atlası, Üçer İ. H., Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.396, 2017

Hastane

in: İslam Düşünce Atlası, Üçer İ. H., Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.455, 2017

Vezirlik

in: İslam Düşünce Atlası, Üçer İ. H., Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.269, 2017

Halifelik

in: İslam Düşünce Atlası, Üçer İ. H., Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.217, 2017

Cami

in: İslam Düşünce Atlası, Üçer İ. H., Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.130-131, 2017

Kûfe

in: İslam Düşünce Atlası, Üçer İ. H., Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.274-275, 2017

Beytülmâl

in: İslam Düşünce Atlası, Üçer İ. H., Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.482, 2017

Posta Teşkilatı (Berîd)

in: İslam Düşünce Atlası, Üçer İ. H., Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.441-442, 2017

Bağdat

in: İslam Düşünce Atlası, Üçer İ. H., Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.402-405, 2017

Dîvân

in: İslam Düşünce Atlası, Üçer İ. H., Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.268, 2017

Ordu ve Emniyet Teşkilatı

in: İslam Düşünce Atlası, Üçer İ. H., Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.439-441, 2017

Basra

in: İslam Düşünce Atlası, Üçer İ. H., Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.228-229, 2017

Medrese

in: İslam Düşünce Atlası, Üçer İ. H., Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.586-587, 2017

Fütüvet ve Ahîlik

in: İslam Düşünce Atlası, Üçer İ. H., Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.912, 2017

Beytü’l-Hikme

in: İslam Düşünce Atlası, Üçer İ. H., Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.331, 2017

Mahkeme

in: İslam Düşünce Atlası, Üçer İ. H., Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.438-439, 2017

Tekke

in: İslam Düşünce Atlası, Üçer İ. H., Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.315, 2017

Sâmerrâ

in: İslam Düşünce Atlası, Üçer İ. H., Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.232-233, 2017

Şîraz

in: İslam Düşünce Atlası, Üçer İ. H., Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.1090-1091, 2017

Vâsıt

in: İslam Düşünce Atlası, Üçer İ. H., Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.277, 2017

3. Makâle 2. Fen

in: Muhammed b. İshâk en-Nedîm, el-Fihrist: İlk Dönem İslâm Kültür Atlası, Yolcu M., Editor, Çıra Yayınları, İstanbul, pp.299-348, 2017

Ekmeleddin İhsanoğlu

in: Türkiye'nin Birikimleri 5: Tarihçiler, Türkan H., Editor, İlke Yayıncılık, İstanbul, pp.241-255, 2015

Other Publications