Education Information

Education Information

 • 2006 - 2014 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi , Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Merada otlayan koyunlarda yem tüketimi ve yem sindirilebilirliğinin belirlenmesinde kromiyum oksit ve alkan indikatör yöntemlerinin kullanılması

  Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 2006 Postgraduate

  Değişik şekillerde hazırlanan yaş şeker pancarı posası silajlarının in vivo ve in vitro sindirilebilirlikleri ile enerji içeriklerinin belirlenmesi

  Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English