Assoc. Prof. Mehmet Selim Ayday


İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tefsir Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Quranic Commentary, Basic Islamic Sciences

Metrics

Publication

15

Open Access

4

Biography

1978 yılında Bitlis’in Ahlat ilçesi Ovakışla köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimini kendi köyünde tamamladı. 1994 yılında Bitlis İmam Hatip Lisesi’nden, 1999 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Temel İslam Bilimleri/Tefsir alanında “Muhammed Hamidullah’ın Kur’an’a Yaklaşımı ve Kur’an Eksenli Çalışmaları” isimli teziyle Yüksek Lisansını; 2016 yılında ise İşârî Tefsir Geleneği Açısından Hüsâmeddîn Ali el-Bitlisî ve Câmi‘u’t-Tenzîl ve’t-Te’vîl İsimli Tefsiri adlı teziyle doktorasını tamamladı. 1999-2011 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli ilk ve orta öğretim okullarında öğretmenlik yaptı. Halen Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalında Öğr. Gör. Dr. olarak çalışmaya devam etmektedir.

Education Information

2008 - 2016

2008 - 2016

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Temel İslam Bilimleri / Tefsir, Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Temel İslam Bilimleri / Tefsir, Turkey

1994 - 1999

1994 - 1999

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

2016

2016

Doctorate

İŞÂRÎ TEFSİR GELENEĞİ AÇISINDAN HÜSÂMEDDÎN ALİ EL-BİTLİSÎ VE CÂMİ‘U’T-TENZÎL VE’T-TE’VÎL İSİMLİ TEFSİRİ

Istanbul University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri / Tefsir

2006

2006

Postgraduate

MUHAMMED HAMİDULLAH’IN KUR’AN’A YAKLAŞIMI VE KUR’AN EKSENLİ ÇALIŞMALARI

Istanbul University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri / Tefsir

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Arabic

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Quranic Commentary

Basic Islamic Sciences

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2017 - 2018

2017 - 2018

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2011 - 2017

2011 - 2017

Lecturer

Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Non Academic Experience

1999 - 2011

1999 - 2011

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Kur'an İlimleri ve Tefsir Usulü-I

Undergraduate

Undergraduate

Kur'an Metni Analizi

Undergraduate

Undergraduate

Kur'an Meali

Postgraduate

Postgraduate

Osmanlı Dönemi Müfessirleri

Doctorate

Doctorate

İşari Tefsir Ekolü

Undergraduate

Undergraduate

Günümüz Tefsir Problemleri

Undergraduate

Undergraduate

Tefsir-I

Undergraduate

Undergraduate

Konulu Tefsir

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

A CRITICAL EXAMINATION OF OMAR FAVZI MARDIN’S WORK ANNOTATED AND CLASSIFIED TURKISH TRANSLATION OF THE HOLY QUR’AN ACCORDING TO THEMES

Ayday M. S.

5. International Anatolian Scientific Research Congress, Hakkari, Turkey, 21 - 23 July 2023, pp.502-513

2023

2023

NÛR SÛRESİ BAĞLAMINDA ÂDÂB-I MUÂŞERET: İZİN İSTEME ÖRNEĞİ

Ayday M. S.

9. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ , Kayseri, Turkey, 17 - 18 July 2023, pp.103-114

2020

2020

THE FOUNDER of HURUFISM FAZLALLAH ASTARABADI’S COMMENTS on THE HURUF-I MUQATTAA

Ayday M. S.

ATLAS INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 5., Diyarbakır, Turkey, 7 - 08 February 2020, pp.151-152

Books & Book Chapters

2022

2022

Sezai Karakoç'un Düşünce Dünyasında Kur'an'ın Yeri

Ayday M. S.

in: Tüm Yönleriyle Sezai Karakoç: Din ve Medeniyet Düşüncesi, Yılmaz Demirhan,Burak Kazan,Ömer Taylan,Mehmet Şevket Arıkan, Editor, Ekin Yayınları, Bursa, pp.253-277, 2022

2020

2020

Kur’an İlimlerine Ait Bir Kavram Olarak Neshin İşârî Yorumu

Ayday M. S.

in: KAVRAMLAR VE KURAMLAR - DİN DİLİMLERİ -, M. Nesim Doru,Kamuran Gökdağ, Editor, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınevi, Mardin, pp.21-39, 2020 Creative Commons License

2020

2020

Abdullah b. Abbâs İle Talebesi Mücâhid b. Cebr’e Nisbet Edilen Tefsir Rivâyetlerinin Karşılaştırılması

Ayday M. S.

in: HİCRÎ BİRİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER ‐I‐ Kur’ân İlimleri ve Tefsir, Hidayet Aydar,Ziyad Alrawashdeh,Elif Gül Gökhan,Sultan Ümmügülsüm Gündüzalp,Ülfer Karabulut,Ümit Eskin,Yasemin Çelikhası,Khadeejeh Alrawashdeh, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.555-580, 2020 Creative Commons License

2018

2018

Havâssü'l-Kur'an Açısından Hüsâmeddin Ali el-Bitlisî'nin Câmi'u't-Tenzîl ve't-Te'vîl İsimli İşârî Tefsiri

Ayday M. S.

in: Osmanlı Döneminde Tefsir, Hidayet AYDAR,Abdulhameed Majeed,Abdullah TIRABZON,Ziyad ALRAWASHDEH,Alaaddin GÜNAY,Fatma Nur ŞENER, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.249-291, 2018

Activities in Scientific Journals

2018 - 2018

2018 - 2018

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Special Issue Editor

Scientific Refereeing

December 2018

December 2018

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2017

December 2017

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2017

December 2017

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Other Indexed Journal

November 2017

November 2017

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed JournalJury Memberships

May-2024

May 2024

Doctorate

Doctorate - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

December-2023

December 2023

Doctorate

Doctorate - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

November-2022

November 2022

Doctorate

Doctorate - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

February-2020

February 2020

Doctorate

Doctorate - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

July-2019

July 2019

Doctorate

Doctorate - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

May-2019

May 2019

Doctorate

Doctorate - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

October-2018

October 2018

Doctorate

Doctorate - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi