General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Temel Islam Bilimleri Bölümü, Tefsir Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Quranic Commentary, Basic Islamic Sciences

Metrics

Publication

7

Open Access

4

Biography

1978 yılında Bitlis’in Ahlat ilçesi Ovakışla köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimini kendi köyünde tamamladı. 1994 yılında Bitlis İmam Hatip Lisesi’nden, 1999 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Temel İslam Bilimleri/Tefsir alanında “Muhammed Hamidullah’ın Kur’an’a Yaklaşımı ve Kur’an Eksenli Çalışmaları” isimli teziyle Yüksek Lisansını; 2016 yılında ise İşârî Tefsir Geleneği Açısından Hüsâmeddîn Ali el-Bitlisî ve Câmi‘u’t-Tenzîl ve’t-Te’vîl İsimli Tefsiri adlı teziyle doktorasını tamamladı. 1999-2011 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli ilk ve orta öğretim okullarında öğretmenlik yaptı. Halen Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalında Öğr. Gör. Dr. olarak çalışmaya devam etmektedir.

Contact

Email
selimayday@yyu.edu.tr
Web Page
https://avesis.yyu.edu.tr/selimayday
Office Phone
+90 444 506 5248 Extension: 94
Office Phone
+90 432 444 5065 Extension: 24894