Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2008 Yüksek Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Tarih / İnkılap Tarihi, Türkiye

 • 1983 - 1988 Lisans

  Fırat Üniversitesi, Fen Edebiyat, Sosyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2008 Yüksek Lisans

  Van'da 1950-1970 Yılları Arasında Meydana Gelen Sosyo Kültürel Dönüşümlerin Kadın Olgusu Üzerine Etkileri

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih