Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Aralık 2015 Tez Savunma (Doktora)

  Necmettin Erbakan Üniversitesi

  Tez savunma Jürisi

Bilimsel Hakemlikler

 • Eylül 2017 İNTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES , LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC

  Diğer Dergiler

 • Ocak 2015 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2013 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

Sanat Eserleri

 • Aralık 2009Düzenleme

  Türk Halk Müziği-GEÇMİŞTEN GELECEĞE KÖPRÜ: TÜRKÜLERİMİZ