General Information

Institutional Information: Erciş Işletme Fakültesi, Uluslararası Ilişkiler Bölümü, Devletler Hukuku Anabilim Dalı