Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

In vivo analysis and comparison of anterior segment structures of both eyes in unilateral Fuchs' uveitis syndrome

GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY, vol.257, no.7, pp.1489-1498, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Evaluation of Antiglaucomatous Drops on Conjunctival Thickness in Patients with Primary Open-Angle Glaucoma

JOURNAL OF OCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, vol.35, no.4, pp.216-222, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Evaluation of changes in axial length after congenital cataract surgery.

Journal of cataract and refractive surgery, vol.45, pp.470-474, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Pulmonary functions in pseudoexfoliation syndrome

CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL, vol.12, no.7, pp.2271-2276, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Epidemiology of Open Globe Injury in Children

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, vol.28, no.8, pp.1976-1981, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Anterior Lens Capsule and Iris Thicknesses in Pseudoexfoliation Syndrome

CURRENT EYE RESEARCH, vol.42, no.11, pp.1445-1449, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

MRI-Induced Migration of Retained Metallic Foreign Body in the Eye.

OPHTHALMIC SURGERY LASERS & IMAGING, vol.9, pp.1-3, 2010 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

Relationship between ocular pseudoexfoliation and sensorineural hearing loss

Eastern Journal of Medicine, vol.26, no.1, pp.151-156, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Tübülointerstisyel Nefrit ve Üveit Sendromu:Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu

TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ DERGİSİ, vol.28, no.4, pp.308-312, 2019 (Other Refereed National Journals)

Primer Konjenital Glokomda Uzun Süreli Takip Sonuçları

GLOKOM KATARAKT, vol.13, no.4, pp.163-168, 2018 (National Refreed University Journal)

Conjunctival lymphangiectasia: A case report

Eastern Journal of Medicine, vol.23, no.4, pp.316-318, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Prematüre Retinopatisinde Genetik ve Risk Faktörleri

Güncel Retina, vol.2, no.1, pp.13-20, 2018 (Other Refereed National Journals)

Congenital hypothyroidism in Axenfeld-Rieger syndrome

Eastern Journal of Medicine, vol.22, no.4, pp.208-210, 2017 (International Refereed University Journal)

Orta ve Uzun Dönem Viskokanalostomi Sonuçlarımız

Van Tıp Dergisi, vol.24, no.3, pp.167-172, 2017 (National Refreed University Journal)

Kuru Tip (Non-Neovasküler) Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Takip ve Yaş Tipe Dönüşüm

Güncel Retina, vol.1, no.2, pp.128-134, 2017 (Other Refereed National Journals)

Katarakt Cerrahisinde Komplikasyon Geliştiğinde Fakoemülsifikasyondan Ekke’ye Ne Zaman Dönmeliyiz?

Journal of Glaucoma and Cataract, vol.11, no.4, pp.230-234, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.6, pp.438-442, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

A Herpes zoster ophthalmicus case with partial nerve paralysis of the oculomotor

JOURNAL OF EXPERİMENTAL AND CLİNİCAL MEDİCİNE, vol.30, no.3, pp.255-256, 2013 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Vaka Serisi: Oküler Kimyasal Yanıklar

TOD 52. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 18 November 2018, pp.527

Tetanoz-Difteri (Td) Aşısı Sonrası Akomodasyon Spazmı

TOD 52. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 18 November 2018, pp.504

Mantar Suyu Kullanımı Sonrası Keratit Gelişen İki Olgu

TOD 52. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 18 November 2018, pp.710

İntraorbital Ağaç Dalı ile 1 Yıl

TOD 52. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 18 November 2018, pp.781

Uzun SÜreli Gece Görüş Dürbünü Kullanımı SOnrası Katarakt Gelişen Olgu

Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2017, pp.1

Optik Nöritli Hastaların Manyetik Rezonans İnceleme Sonuçları

Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2017, pp.1

Keratokonuslu Gözlerde Farklı Keratometrik Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2017, pp.1

İdiyopatik İnflamatuvar Orbital Sendromlu Olgularımız

Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2017, pp.1

Delici Göz Yaralanmalarına Eşlik Eden patolojiler ve Gelişen Komplikasyonlar

Türk Oftalmoloji Derneği 38. Kış Sempozyumu, Bursa, Turkey, 25 - 29 October 2017, pp.1

Katarakt Cerrahisinde Nadir Bir Komplikasyon: Endokapsüler Hematom

Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2017, pp.1

Prematüre Yenidoğanlarda Retinopati Sıklığı

Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2017, pp.1

Epidemiology of Open Globe Injury in Children

17th Euretina Congress, Barcelona, Spain, 7 - 10 September 2017, pp.1

Long Term Follow Up Results of Congenital Glaucoma Patients

7th World Glaucoma Congress, Helsinki, Finland, 28 June - 01 July 2017, pp.1

Comparison of the Effect of Blunt Trauma on Vitrectomized and Non-vitrectomized Eyes

FLORETINA2017, Florence Retina Meeting, Florence, Italy, 27 - 30 April 2017, pp.1

Chemical Burns of the Eye: An Emergency Condition

21st ESCRS Winter Meeting, Maastricht, Netherlands, 10 - 12 February 2017, pp.1

İzole Maküler Cherry-Red Spot’u Olan Nadir Bir Olgu.

Türk oftalmoloji derneği 50. ulusal kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2016, pp.1

Bilinçsiz topikal steroid kullanımına bağlı glokom ve katarakt gelişen bir olgu

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 50. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2016, pp.1

İntravitreal Dexametazon İmplantasyonunun Göz İçi Basıncı Üzerine Etkisi.

Türk oftalmoloji derneği 50. ulusal kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2016, pp.1

Egzotropya Nedeni ile Başvuran Çocuk Hastada COATS Hastalığı

TOD 49.ULUSALKONGRESİ, İstanbul, Turkey, 4 - 08 November 2015, pp.1090

Delici Göz Yaralanmaları Epidemiyolojisi ve Klinik Sonuçları.

Türk oftalmoloji derneği 50. ulusal kongresi, Antalya, Turkey, 09 November 2013 - 13 November 2016, pp.1