Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2019 - 2019 III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

    Editor