Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Covid-19 Pandemisi ve Turizm Üzerindeki Etkileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.0, ss.233-258, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Van Kahvaltısının Ziyaretçi Yorumları Açısından Değerlendirilmesi: Tripadvisor Örneği

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2019, ss.246-247

Kitap & Kitap Bölümleri

Turizm İşletmelerinde Görevi Kötüye Kullanma

Turizm İşletmelerinde Negatif Örgütsel Davranışlar 2 (Örnek Olaylarla), Aysen ERCAN İŞTİN,Sedat ÇELİK, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.165-176, 2020

Yavaş Turizm

Gelecek Turizm Trendleri, Sedat ŞAHİN,Sağbetullah MERİÇ, Editör, Paradigma Yayınları, İstanbul, ss.540-561, 2020