Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Van Kahvaltısının Ziyaretçi Yorumları Açısından Değerlendirilmesi: Tripadvisor Örneği

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2019, ss.246-247