Doç.Dr.

Seyhan Kalaycı


Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

XVII. YÜZYIL MİNYATÜR SANATINDA GÖRÜLEN MALZEME, TEKNİK VE BİÇİMLER

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., Sanat Tarihi

2000

2000

Yüksek Lisans

TÜRK RESMİNDE BATILILAŞMA SÜRECİNDE ASKER RESSAMLARIN ROLÜ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., Resim-İş Eğitimi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Sanat Eğitimi, Sanat, Resim, Geleneksel Türk El Sanatları, Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

2012 - 2018

2012 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

1998 - 2012

1998 - 2012

Araştırma Görevlisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

Yönetimsel Görevler

2014 - 2016

2014 - 2016

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

UZMALIK ALAN DERSİ(EĞT.BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ)

Lisans

Lisans

AT ATÖLYE I (GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI)

Lisans

Lisans

SEÇMELİ SANAT ATÖLYE V (GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI)

Lisans

Lisans

ÖZELÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Lisans

Lisans

OKUL DENEYİMİ

Lisans

Lisans

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I

Lisans

Lisans

Seçmeli Sanat Atölyesi I Geleneksel Türk el sanatları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

UZMANLIK ALAN DERSİ

Lisans

Lisans

SEÇMELİ SANAT ATÖLYE IV

Lisans

Lisans

SEÇMELİ SANAT ATÖLYE I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TEZ ÇALIŞMASI

Lisans

Lisans

SEÇMELİ SANAT ATÖLYE II

Lisans

Lisans

ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ

Lisans

Lisans

ANASANAT RESİM VI

Lisans

Lisans

ANASANAT RESİM II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI

Lisans

Lisans

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I

Lisans

Lisans

ANASANAT ATÖLYE II

Lisans

Lisans

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II

Lisans

Lisans

SEÇMELİ ATÖLYE GEL. TÜRK EL SANATLARI

Lisans

Lisans

OKUL DENEYİMİ

Yönetilen Tezler

2013

2013

Yüksek Lisans

.

Kalaycı S.

E.EKE(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Geçmişten Günümüze Türk Minyatür Sanatında İnivasyon Ve Özgünlük

Elik N. , Kalaycı S.

The Journal of Turk and Islam World Social Studies, cilt.5, sa.18, ss.246-256, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK MİNYATÜR SANATINDA İNOVASYON VE ÖZGÜNLÜK

Kalaycı S. , Elik N.

TİDSAD (Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk Islam World Social Studies), sa.18, ss.246-256, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

XVII. YÜZYIL OSMANLI TASVİR SANATINDA TÂCÜ’T-TEVÂRÌHADLI EL YAZMASI ESERE AİT TASVİRLERİN BİÇİM VEKOMPOZİSYON YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Kalaycı S.

ATLAS SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ?, sa.3, ss.281-290, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

NAKKAŞ NAKŞİ’NİN FİGÜRLERİNDE STİLİZASYON VE İNTİBA

Kalaycı S.

TİDSAD Türk&İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.1, sa.13, ss.288-300, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

ITALIAN TRAVELERS PAINTINGS IN THE OTTOMAN

Kalaycı S.

AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, sa.30, ss.1-15, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

SANAT EĞİTİMİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Kalaycı S.

ARALIKLAR, sa.5, ss.29-30, 2005 (Hakemsiz Dergi)

2004

2004

XX. YÜZYILDA SANAT

Kalaycı S.

ARALIKLAR, sa.3, ss.21-22, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Ali Düzgün’ün Resimlerinde Estetik, Biçim ve Kurgu

Kalaycı S. , Elik N.

VI. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Roma, İtalya, 4 - 06 Eylül 2018, ss.219-225

2018

2018

Osmanlı Minyatürlerinde Mutfak Kültürünün Yansıması

Kalaycı S. , ÇELİKBAĞ T.

VI. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Roma, İtalya, 4 - 06 Eylül 2018, ss.201-210

2018

2018

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK MİNYATÜR SANATINDA İNİVASYON VEÖZGÜNLÜK

Elik N. , Kalaycı S.

4. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu-Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi-ASOSCONGRESS, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.248-257

2018

2018

XVI. YÜZYIL OSMANLI PADİŞAHLARI KAFTANLARININ KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Kalaycı S. , AYAZ M., HAN Y.

4. Güzel Sanatlar Sempozyumu- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi-ASOSCONGRESS, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.98-109

2017

2017

The Problems and Solution Proposals Related To The Visual Arts Training Course For The Students Of Second Stage (Erciş District Sample)

Kalaycı S. , EKE ERTAŞ E.

III. International Multidisciplinary Eurasian Congress Eurasia, Barselona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017, ss.108

2017

2017

Stylization and Impression On The Figures Of Nakkaş Nakşi

Kalaycı S.

III. International Multidisciplinary Eurasian Congress of Eurasia, Barselona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017, ss.100

2016

2016

AN ASSESSMENT OF THE COURSE "THE CHILD'S ARTISTIC DEVELOPMENT" TAUGHT THE FACULTY OF EDUCATION, DEPARMENT OF FINE ARTS PROGRAM OF ARTS AND CRAFTS

Kalaycı S.

INTERNATIONAL MULTIDISIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, Odessa, Ukrayna, 11 - 13 Temmuz 2016, cilt.2, ss.413-419

2016

2016

EVALUATING THE EFFECT OF FACULTY OF EDUCATION SPECIAL METHODS IN TRAINING ON ART-VOCATIONAL TEACHING TECHNIQUES ON PROSPECTIVE TEACHERS

Kalaycı S.

5TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Prizen, Kosova, 18 - 20 Mayıs 2016, ss.129-138

2016

2016

AN EVALUATION ON TEACHING STRATEGY VIA INVENTION IN SECONDARY STAGE OF PRIMARY SCHOOL VISUAL ARTS EDUCATION

Kalaycı S.

5TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Prizren, Kosova, 18 - 20 Mayıs 2016, cilt.3, ss.16-25

2015

2015

PRE-SCHOOL TEACHERS’ OPINIONS CONCERNING VISUAL ARTS EDUCATION PRACTISES: EXAMPLE VAN

Kalaycı S.

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, Skopje, Makedonya, 1 - 05 Eylül 2015, ss.588-598

2015

2015

SAVAT SANATI VE VAN SAVAT SANATINA BAKIŞ

Kalaycı S. , Elik N.

4TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Yalova, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.1968-1976

2015

2015

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCE VE ÖNERİLERİ

Kalaycı S.

4TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Yalova, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.1811-1820

2009

2009

VARAGAVANK (YEDİ KİLİSE) MANASTIRI'NIN DUVAR RESİMLERİ VE BEZEMELERİ

Kalaycı S.

THE FIFTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF VAN LAKE REGION, Van, Türkiye, 9 - 13 Haziran 2009, ss.138-147

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

International Journal of Art and Aesthetics

Yayın Kurul Üyesi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

Yardımcı Editör

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2017

Kasım 2017

TİDSAD (Süleymanname'den "Sultan Süleyman'ın Culus Töreni" Minyatürünün Osmanlı'nın Devlet-Toplum ve Ekonomisi açısından İncelenmesi)

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

Tarih Okulu Dergisi (Osmanlı el yazmalarında dini konular ve siyer-i nebi minyatürleri hakkında)

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

TİDSAD Türk&İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi (Öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğine Yönelik Öz-Yeterlilik Algılarının bazı değişkenler Açısından İncelenmesi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

Uluslararası Doğunun Batısı Batının Doğusu Balkan Konferansı/ Prag

Diğer Dergiler

Mayıs 2017

Mayıs 2017

VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS2017)/ Bosna -Hersek

Diğer Dergiler

Nisan 2017

Nisan 2017

III. International Multidisciplinary Eurasian Congress of Eurasia

Diğer Dergiler

Şubat 2016

Şubat 2016

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ödüller

Kasım 2017

Kasım 2017

Teşekkür Belgesi

Bitlis İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Mart 2017

Mart 2017

Sergilenmeye Değer Eser

Bedriye FİDAN Kadın ve Renk Resim Yarışması /Karadeniz_EreğliKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

Van BİLSEM

Davetli Konuşmacı

Van-Türkiye

2018

2018

6. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi

Katılımcı

Rome-İtalya

2018

2018

6. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi

Oturum Başkanı

Rome-İtalya

2018

2018

4. Uluslararası Asoscongress

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2017

2017

III. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia (IMCOFE17)

Katılımcı

Barcelona-İspanya

2017

2017

International Multidisciplinary Eurasian Congress

Oturum Başkanı

A-Coruna-İspanya

2016

2016

Sanat-Bilim ve Toplum

Davetli Konuşmacı

Van-Türkiye

2016

2016

Çocuk ve Sanat

Davetli Konuşmacı

Van-Türkiye

2016

2016

2. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi

Katılımcı

Odesa-Ukrayna

2015

2015

1. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi

Katılımcı

Skopje-Makedonya

2015

2015

4. Uluslararası Meslek Yüsekokulları Sempozyumu

Katılımcı

Yalova-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Ekim-2017

Ekim 2017

Yarışma

Sergi Jüri Kurulu - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniveristesi

Temmuz-2017

Temmuz 2017

Yarışma

Benim Gözümden Van Fotoğraf Yarışması - VAN AVM (Benim Gözümden Van Fotoğraf Yarışması)

Ocak-2016

Ocak 2016

Akademik Personel Sınavı

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ /ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SINAVI - YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS TEZ JÜRİ - YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ