Education Information

Education Information

 • 2007 - 2011 Expertise In Medicine

  Suleyman Demirel University, Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Ad, Turkey

 • 1994 - 2000 Undergraduate

  Dicle University, School Of Medıcıne, Tıp, Turkey

Dissertations

 • 2011 Expertise In Medicine

  YETİŞKİNLERDE OSTRÜKTİF SLEEP APNE (OSAS) ŞİDDETİ İLE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ VE VÜCUT PROFİLİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Suleyman Demirel University, Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Ad

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2014Eğitici Formasyon Eğitimi

  Health&Medicine , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

 • 2012Kardiyak Rehabilitasyon Eğitimi

  Health&Medicine , Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi FTR AD

 • 2010Araştırma Teknikleri ve Biyoistatistik Kursu

  Health&Medicine , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

 • 2009Sports Medicine Course

  Health&Medicine , International Olympic Committee

 • 2009Türkiye Bağımsız Doping Numunesi Alım Görevlisi Kursu

  Health&Medicine , Dopingle Mücadele Vakfı

 • 2009Spor Yaralanmaları ve Lisans Muayeneleri Kursu

  Health&Medicine , Türkiye Spor Hekimleri Derneği

 • 2000İş Hekimliği Sertifikası Eğitimi

  Health&Medicine , Türk Tabipleri Birliği