Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2020 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

  • 2019 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Muş Alparslan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Hayvansal Üretim Ve Teknolojileri Bölümü