Education Information

Education Information

 • 1992 - 1995 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Felsefe Ve Din Bilimleri/Din Eğitimi, Turkey

 • 1990 - 1992 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Felsefe Ve Din Bilimleri/Din Eğitimi, Turkey

 • 1983 - 1988 Undergraduate

  Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 1995 Doctorate

  Hz. Peygamberin Mekki ve Medeni Hadislerinde Uyguladığı Eğitim Metotları-Buhari ve Müslim Örneği-

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/Din Eğitimi

 • 1992 Postgraduate

  Bir Din Eğitimi Disiplini Olarak Tasavvuf

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/Din Eğitimi

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English