Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İslam Eğitiminde Müzik

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.1-21, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effect of Religious Education on Self-Control

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.21, ss.1035-1060, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Resulullah Döneminde Kadın ve Kadın Eğitimi

DİNİ ARAŞTIRMALAR, cilt.19, ss.175-196, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hz. Ömer Döneminde Eğitim ve Öğretim

I. Din Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, cilt.1, ss.39

İslam Dünyasında İlk Ahlak Eserlerinde Gençlik

Uluslarrarsı Gençlik ve Ahlak Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016, cilt.2, ss.1047-1053

İSLAM’DA KARAKTER EĞİTİMİNDE ROL MODEL

Uluslararası Kişilik ve Karakter İnşasında Dinin Yeri, Ordu, Türkiye, 10 Haziran 2016 - 12 Haziran 2017, cilt.2, ss.71-79

Kitap & Kitap Bölümleri

Tasavvufi Kurumlarda Öğretim

Anahatlarıyla İslam Eğitim Tarihi, Köylü M., Gözütok Ş., Editör, Ensar Nesriyat, İstanbul, ss.273-298, 2017

İslam Eğitiminde Kadınlar

Anahatlarıyla İslam Eğitim Tarihi, Köylü M, Gözütok Ş., Editör, Ensar Nesriyat, İstanbul, ss.389-422, 2017

Hz. Peygamber (sas) Döneminde Kadın Eğitimi ve Öğretimi

Eğitimci ve Tebliğci Hz. Peygamber, Adnan Demircan, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.175-190, 2017

Resulullah (sas) Döneminde İlköğretim Kurumları ve İşlevleri

Eğitimci ve Tebliğci Hz. Peygamber, Adnan Demircan, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.133-174, 2017

İslam'ın Altın Çağında İlim

Nesil Yayınları, İstanbul, 2012

Kadınlara da Farzdır

Nesil Yayınları, İstanbul, 2012

Sûfî Pedagojisi

Nesil Yayınları, İstanbul, 2012

Tasavvufta Şahsiyet Eğitimi

Seha Nesriyat, İstanbul, 1996

İslam'a Yönelik İthamlara Cevaplar

Gözyaşı Yayınları, Konya, 1993