Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İslam Eğitiminde Müzik

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.1-21, 2018 (National Refreed University Journal)

The Effect of Religious Education on Self-Control

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.21, no.2, pp.1035-1060, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hz. Ömer Döneminde Eğitim ve Öğretim

I. Din Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2017, vol.1, pp.39

İslam Dünyasında İlk Ahlak Eserlerinde Gençlik

Uluslarrarsı Gençlik ve Ahlak Sempozyumu, Sinop, Turkey, 6 - 08 October 2016, vol.2, pp.1047-1053

İSLAM’DA KARAKTER EĞİTİMİNDE ROL MODEL

Uluslararası Kişilik ve Karakter İnşasında Dinin Yeri, Ordu, Turkey, 10 June 2016 - 12 June 2017, vol.2, pp.71-79

Books & Book Chapters

Tasavvufi Kurumlarda Öğretim

in: Anahatlarıyla İslam Eğitim Tarihi, Köylü M., Gözütok Ş., Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.273-298, 2017

İslam Eğitiminde Kadınlar

in: Anahatlarıyla İslam Eğitim Tarihi, Köylü M, Gözütok Ş., Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.389-422, 2017

Hz. Peygamber (sas) Döneminde Kadın Eğitimi ve Öğretimi

in: Eğitimci ve Tebliğci Hz. Peygamber, Adnan Demircan, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.175-190, 2017

Resulullah (sas) Döneminde İlköğretim Kurumları ve İşlevleri

in: Eğitimci ve Tebliğci Hz. Peygamber, Adnan Demircan, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.133-174, 2017

İslam'ın Altın Çağında İlim

Nesil Yayınları, İstanbul, 2012

Kadınlara da Farzdır

Nesil Yayınları, İstanbul, 2012

Sûfî Pedagojisi

Nesil Yayınları, İstanbul, 2012

Tasavvufta Şahsiyet Eğitimi

Seha Nesriyat, İstanbul, 1996

İslam'a Yönelik İthamlara Cevaplar

Gözyaşı Yayınları, Konya, 1993